​​​​​​​​​​​​​​​Gen-, celle- og vevsterapier er under utvikling for mange sykdommer hvor man i dag har få eller ingen reelle behandlingsalternativer. Gjennom møteserien ønsker vi å heve kunnskapsnivået og innsikten rundt disse teknologiene – fra utvikling til integrering i klinisk setting.

Denne gangen ser vi nærmere på CAR-T. Hva er CAR-T og teknologien bak, hvordan gjennomføres studier med CAR-T og hva er på gang innen CAR-T-forskning i Norge?

Program:

- Velkommen v/Maja Sommerfelt Grønvold, SLV

- CAR-T, intro til teknologi og utvikling v/ Eli Bergli, Novartis Norge

Se presentasjon​​

- Erfaringer fra CAR-T studier og klinisk praksis:

- Forskning og innovasjon innen CAR-T feltet i Norge Johanna Olweus, OUS

- Spørsmål og avrunding

Se opptak fra frokostmøtet:​

Om du ikke ønsker å se alle foredragene, finner du tidsstempel for alle presentasjonene i beskrivelsen under videoen på YouTube​.

​​​

​​Forrige møte

I første møte tok vi for oss «hva ATMP er, hvordan utvikles og godkjennes denne gruppen legemidler». Dersom du ikke med deg første møtet i serien kan du lese mer om det her. Du kan også se det i opptak.​​​​​​​​​

​Fant du det du lette etter?