​​​​​​Nulojix (i kombinasjon med kortikosteroider og en mykofenolsyre (MPA)) er indisert som profylakse mot transplantatavstøtning hos voksne nyretransplanterte. Produksjonsprosessen for virkestoffet i Nulojix (belatacept) er endret. Dette er beskrevet som en endring fra prosess C (nåværende prosess) til prosess E (ny prosess). Eliminasjonen av belatacept som er produsert med prosess E er raskere enn for prosess C. For å kompensere for den raskere eliminasjonen av belatacept med prosess E, er vedlikeholdsdosen økt fra 5 mg/kg til 6 mg/kg.

Råd til helsepersonell

  • ​Kontroller dosen for Nulojix nøye.  Det er viktig å gjøre korrekte justeringer for vektbaserte doseberegninger for å unngå feil dosering.
  • Doseringen under induksjonsfasen (det vil si de første fire månedene etter transplantasjon) er uforandret (10 mg/kg).
  • Vær oppmerksom på at det er gjort endringer på ytterpakningen, etiketten på hetteglasset og i produktinformasjonen til Nulojix. Dette skal gjøre det lettere å se hvilke pakninger som kommer fra den nye produksjonsprosessen. 

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema ​

Råd til pasienter​

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter. ​

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til spesialister i nyremedisin og transplantasjonskirurgi . 

​Fant du det du lette etter?