​​​​​​​​​​​​​​Endringen trådte i kraft 16. september, men har full virkning fra 1.10.2022. 

Antibiotika bare når det trengs 

Vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente bakterier. På verdensbasis er dette en av de største helseutfordringene vi står ovenfor.  

– Norske veterinærer er allerede flinke til å bidra i arbeidet mot antibiotikaresistens og forskriver mindre antibiotika enn andre europeiske land, samtidig som behandlingsresultatene er like gode.  Vi håper dette tiltaket skal redusere unødvendig bruk av antibiotika ytterligere, sier Knud Torjussen, veterinær i Legemiddelverket. 

Det er jobbet målrettet med å redusere bruk av antibiotika til dyr siden 2013. Målet er nådd for både matproduserende landdyr og oppdrettsfisk, mens vi er på god vei når det gjelder kjæledyr.  

Resepten er gyldig i 5 dager 

Resepten dyreeier får av veterinær vil ha en gyldighet på 5 dager. Når veterinær har vurdert at dyret trenger antibiotikabehandling bør dyreeier raskt oppsøke apotek og starte behandl​ingen.  ​

– Vi informerer dyreeiere, veterinærer og apotek om denne endringen. Landets veterinærer får i disse dager tilsendt plakater og klistremerker de kan bruke i en overgangsperiode for å gjøre dyreeiere oppmerksomme på den nye regelen, forteller Torjussen.  

Mer informasjon: 

antibiotikaplakater til web.png
​Fant du det du lette etter?