Hvordan kan legemidler teoretisk påvirke risikoen for å få covid-19?

Viruset som forårsaker covid-19, SARS-CoV-2, binder seg til og trenger inn i cellene via reseptoren ACE2, på samme måte som vanlig forkjølelsesvirus. ACE2 er et protein som hovedsakelig finnes i lungene, blodkarene og tynntarmen.

En teori går ut på at økt mengde ACE2 gjør det lettere for SARS-CoV-2 å binde seg til cellene. Det er kjent at flere legemidler kan øke mengden av ACE2. Dette er legemidler som:

 • blodtrykksmedisinene ACE-hemmere og angiontensin-II-reseptorblokkere (ARBs)
 • diabeteslegemidler av typen glitazoner
 • ibuprofen som er betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende legemidlet1.

En annen, og til dels motstridene, teori går ut på at ACE2 kan beskytte lungene mot skade2. Bakgrunnen for dette er at ACE2 bidrar i dannelsen av angiotensin II som blant annet fører til sammentrekning av blodårer og som sammen med andre virkninger kan bidra til å beskytte lungene. 

Nye data bekrefter at disse legemidlene trygt kan brukes


Legemiddelverkets råd til leger og pasienter

På nåværende tidspunkt er det ikke grunnlag for å anbefale endring av behandlingen hos pasienter som behandles mot:

  • høyt blodtrykk eller hjertesvikt med ACE-hemmere eller ARB (kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, losartan, kandesartan, valsartan, irbesartan) 4
  • diabetes med gliazoner (pioglitazon, rosiglitazon).

Det er ikke grunnlag for å anbefale endringer i legemiddelbruken hos pasienter som behandles med det betennelsesdempende legemidlet ibuprofen.

Paracetamol er det foretrukne legemidlet mot smerter og feber. Dette er trygt for pasienter i alle aldre og for gravide.

Legemiddelverket vil følge studier knyttet til disse problemstillingene tett, og oppdatere behandlingsråd ved behov.

NSAIDs, inkludert ibuprofen – og steroidbehandling

Legemidler som er smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende, slik som ikke-steroide antiinflammatoriske legemider (blant annet ibuprofen, ketoprofen, naproksen og diklofenak) og steroider, er kjent å kunne maskere tegn på forverring av infeksjon, blant annet virusinfeksjoner (særlig kjent for vannkopper hos barn). Det er ikke grunnlag for at pasienter som får langvarig (kronisk) behandling med NSAIDs eller steroider, skal endre sin behandling på grunn av fare for covid-19-infeksjon.

Les også:

Referanser

 1. Fang L et al. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?
 2. Jia H. Pulmonary Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) and Inflammatory Lung Disease.
 3. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31030-8/fulltext
 4. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers
ATCVirkestoffEksempler på handelsnavn
C09AA01KaptoprilCaptopril
C09AA02EnalaprilEnalapril, Renitec
C09AA03LisinoprilLisinopril, Zestril
C09AA04PerindoprilPeriondoprilarginin
C09AA05RamiprilRamipril, Triatec
C09BA02Enalapril og diuretikaCo-Renitec, Enalapril Comp, Renitec Comp, Renitec Comp Mite
C09BA03Lisinopril og diuretikaLisinopril/Hydroklortiazid, Zestoretic
C09BA15Zofenopril od diuretikaZofenil Comp
C09BB02Enalapril og lerkanidipinEnalapril/Lerkanidipin, Zanipress
C09CA01LosartanCozaar, Losartan
C09CA02EprosartanTeveten
C09CA03ValsartanDiovan, Valsartan
C09CA04IrbesartanAprovel, Irimasta, Irbesartan
C09CA06KandesartanAtacand, Candesartan
C09CA07TelmisartanMicardis,Telmisartan
C09CA08OlmesartanmedoksomilOlmesartan Medoxomil, Olmetec
C09DA01Losartan + diuretikaCozaar Comp (Forte), Hyzaar, Losartan/Hydrochlorothiazide
C09DA02Eprosartan + diuretikaTeveten Comp
C09DA03Valsartan + diuretikaDiovan Comt, Valsartan Hydrochlorothiazide
C09DA04Irbesartan + diuretikaCoAprovel, Irbesartan/ Hydrochlorothiazide
C09DA06Kandesartan + diuretikaAtacand Plus (Mite9, Candemox Comp, Candesartan/ Hydrochlorothiazide, Hytacand
C09DA07Telmisartan + diuretikaActelsar HCT, MicardisPlus
C09DA08Olmesartanmedoksomil + diuretikaOlmetec Comp
C09DB01Valsartan + kalsiumantagonistBevacomb, Exforge
C09DB02Olmesartanmedoksomil + kalsiumantagonistSevikar
C09DX01Valsartan, amlodipin, HCTExforge HCT
C09DX04Valsartan + sukubitrilEntresto
A10BG03*PioglitazonActos, Pioglitazone

 * Glitazoner (tiazolidindioner). Øvrige ATC-koder og legemidler i oversikten er
ACE-hemmere og angiontensinreseptorblokkere (inkludert kombinasjoner).

​Fant du det du lette etter?