​​​​​​​​​​​​Høringen gjelder tilpasninger av gjeldende forskrifter, nye nasjonale krav og overgangs- og ikrafttredelsesbestemmelser. 

Det nye regelverket skal sørge for at in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr er av høy kvalitet, trygt å bruke og effektivt. Formålet er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for pasienter og brukere. Samtidig skal nye de reglene fremme innovasjon av medisinsk utstyr og et velfungerende indre marked. 

​​Utsatt høringsfrist 

​I versjonen som ble sendt på høring 28. januar 2022 hadde dessverre ikke avsnittet om implementering av gjennomføringsforordningen om elektroniske bruksanvisninger kommet med. Dette avsnittet er nå med i korrigert versjon av høringsnotatet under punkt 3.6. Det gis derfor forlenget høringsfrist for korrigert versjon. ​

Gjennomføringsforordningen om elektroniske bruksanvisninger regulerer adgangen til å benytte elektronisk bruksanvisning i stedet for papirversjon for enkelte typer medisinsk utstyr. Dette er blant annet begrunnet i miljøhensyn og at elektroniske bruksanvisninger kan være kostnadsbesparende for produsentene. 

​Forlenget høringsfrist: 7. april 2022. 

​​Regelverket tilpasses forordning (EU) 2017/746 (IVDR)

​De foreslåtte endringene i forskrift om medisinsk utstyr knytter seg i hovedsak til språkkrav, blant annet for samsvarsvurdering, samsvarserklæring, sertifikat og sikkerhetsmeldinger .

Forskriftsutkastet gjennomfører overgangsbestemmelsen i IVDR artikkel 110 for blant annet sertifikater, utstyr, registrering og klinisk utprøving og reglene om trinnvis ikrafttredelse i IVDR artikkel 112 og 113. Det foreslås også at midlertidig forskrift om medisinsk utstyr oppheves. ​

IVDR artikkel 5 nummer 5 regulerer egentilvirkning av in vitro-diagnostisk utstyr (in house). Bestemmelsene i håndteringsforskriften om egentilvirkning foreslås derfor opphevet. 

​Bestemmelser om overtredelsesgebyr 

​I denne høringen foreslås også endringer i forskrift om sanksjoner ved brudd på lov om medisinsk utstyr. I høringsnotatet redegjøres det for aktuelle handlingsnormer, utmåling og innkreving. Det foreslås også enkelte endringer i forskriftsbestemmelsen om straff. ​

​​​Hvordan sende inn høringssvar

Høringssvar sendes til Statens legemiddelverk og merkes med saksnummer 21/24073. Høringssvar kan sendes til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no eller pr. post til følgende adresse:

Statens legemiddelverk
Postboks 240 Skøyen
0213 Oslo

Utkast til forskrift om endringer i forskrift om medisinsk utstyr og øvrige forskrifter​​​
Høringsliste


​​


​Fant du det du lette etter?