Høringen gjaldt forslag til endringer legemiddelforskriften om reklame for legemidler. Høringsnotatet omhandler også industriens informasjon til pasienter etter forskrivning, samt gjennomføring av CPC-forordningen knyttet til forbrukervernlovgivning.

Høringsdokumenter:

Høringssvar:

Helse Midt-Norge RHF, Helsedirektoratet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har svart at de støtter de foreslåtte forskriftsendringene. Helse Vest RHF, Helse Sørøst RHF og Landbruks- og matdepartementet har svart at de ikke har noen merknader.

​Fant du det du lette etter?