Sommeren 2021 anbefalte Legemiddelverket at både langtidsvirkende insulin glargin og hurtigvirkende insulin lispro ble tatt opp på byttelisten. I høring om forslaget mottok Legemiddelverket 9 innspill. Legemiddelverket besluttet da å sette langtidsvirkende insulin glargin (Lantus og Abasaglar) på byttelisten først, og få erfaring med bytte av insulin glargin før bytte eventuelt skulle bli innført for insulin lispro. Basert på erfaringene med bytte av insulin glargin, setter Legemiddelverket nå insulin lispro på byttelista fra 01.11.22.

Erfaringer med bytte av insulin ​

Insulin glargin kom på byttelisten den 1. november 2021. Andelen biotilsvarende pakninger av alle pakninger insulin glargin som utleveres i apotek har økt fra 10 % i november 2021 til 46 % i august 2022 (tall fra Farmalogg). Legemiddelverket anslår at cirka 40 % av brukerne har byttet fra original-legemiddelet til biotilsvarende alternativ. Apotekbransjen har ikke rapportert om  problemer rundt bytte av insulin glargin i møte med pasientene. Legemiddelverket har heller ikke mottatt meldinger om bivirkninger eller feilbruk etter at insulin glargin ble byttbart i apotek.  

Se Legemiddelverkets svar på høringsinnspillene for insuliner
​Fant du det du lette etter?