Legemiddelverket kan ikke utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen. EMAs sikkerhetskomite (PRAC) har bestemt at slike tilfeller nå blir omtalt i preparatomtalen og pakningsvedlegget. 

Les om hva vaksinerte bør være oppmerksomme på: AstraZeneca-vaksinen - Når skal lege oppsøkes? 

Slik undersøkes de sjeldne tilfellene 

Legemiddelverket og Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) fortsetter å gå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa for å se om disse tilfellene kan ha en sammenheng med vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen. Legemiddelverket rapporterer alle tilfeller i Norge videre til europeiske legemiddelkontoret (EMA) og WHO. 

Det uvanlige sykdomsbildet med blodpropp, blødning og lavt antall blodplater, er ikke sett etter vaksinasjon med de andre koronavaksinene som brukes i Norge. 

Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus samarbeider nå om grundige undersøkelser av disse tilfellene.  


​Fant du det du lette etter?