​​​Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig fra de som kan ha sammenheng med vaksinering. Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om en hendelse antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. ​

Klikk her for å gå til oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger (bivirkningsrapporten)

Mistanke om ett tilfelle med MIS-C etter vaksinasjon i Danmark

MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) er en sjelden tilstand med vedvarende feber og betennelser i flere organer som er sett hos barn som har hatt covid-19-infeksjon. Danske myndigheter melder at de har fått rapport om ett tilfelle av MIS-C hos en ung gutt som ikke har hatt infeksjon med covid-19. Det mistenkes at MIS-C kan være utløst av vaksinasjon med Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og tilfellet undersøkes derfor nærmere i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter (EMA).

I Danmark er om lag 300.000 barn i aldersgruppen 12 -19 år vaksinert med minst en dose koronavaksine.

I Norge har vi nylig begynt vaksineringen av 16 - 17-åringer, mens mange unge over 18 år er ferdig med andre dose. Foreløpig har bare barn under 16 år med underliggende sykdommer og risiko for alvorlig covid-19-sykdom fått tilbud om vaksine.

- Vi har ikke fått noen meldinger med mistanke om MIS-C som bivirkning etter vaksinering hos barn og unge i Norge. Helsepersonell bør sette seg inn i symptomene på MIS-C, og melde alle tilfeller de mistenker kan ha oppstått etter vaksinering, oppfordrer medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Mer enn 366 millioner doser er satt med covid-19 vaksinene Comirnaty i EU og EØS-området. Fem millioner av disse vaksinerte var under 18 år.

Multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn (MIS-C) etter covid-19 infeksjon

MIS-C er en veldig sjelden, men alvorlig tilstand som kan opptre 2-6 uker etter covid-19 infeksjon. Typiske symptomer er vedvarende høy feber, utslett og betennelse i flere organer. Man regner med at det er om lag 1 tilfelle per 3000 barn som har hatt covid-infeksjon. Mellom 25 og 30 tilfeller er sett i Norge frem til nå. Barn som får denne tilstanden må oftest legges inn på sykehus. Det finnes god behandling, og erfaringen så langt tyder på at de som rammes har god prognose.

Se nærmere beskrivelse av MIS-C i Pediatriveilederen

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet
 • når bivirkningen startet
 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose
 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose
 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser
 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding” via helsenorge.no)

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om: ​​​

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon) 

Slik melder du bivirkninger

Klikk her for å lese mer om hvordan du melder bivirkninger

​Fant du det du lette etter?