​​Bivirkningsrapporten oppsummerer alle meldinger om mistenkte bivirkninger vi har behandlet. Hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og derfor er det ikke gitt at det er noen årsakssammenheng. Utfordringen er å skille symptomer og sykdommer som oppstår tilfeldig, fra dem som kan ha sammenheng med vaksinering.  

Alle meldinger teller med i rapporten, uavhengig av om hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke. ​  

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser.  
 

​Meldinger om mistenkte bivirkninger i aldergruppen 12 til 17 år  

Bivirkningsovervåking av barn og unge prioriteres høyt. Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering. Nærmere 100 000 doser er satt hos barn og unge fra 12 til 17 år. I perioden fra desember 2020 til 7. september 2021, har vi mottatt og behandlet 15 bivirkningsmeldinger i denne aldersgruppen.  Av disse er 6 klassifisert som alvorlige.   
 
Ungdom får oftest de samme vanlige og forbigående bivirkningene som voksne etter vaksinering. Blant de mer sjeldne kjente bivirkningene er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt).  Det er så langt ingen meldinger om dette i denne aldergruppen. Vær oppmerksom på symptomer som brystsmerter, tungpustethet eller hurtig eller uregelmessig puls hos vaksinerte. Feber og hoste kan også forekomme.  
 
Ta kontakt med helsepersonell, for eksempel helsesykepleier eller lege, for vurdering og råd dersom barn og unge opplever plagsomme bivirkninger. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes vaksine.  

​Melde bivirkninger på vegne av barn   

Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av barnet.  ​

Barn over 16 år: Ungdom over 16 år kan selv melde bivirkninger, men det krever at de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID. Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no. ​ 
 

Meldinger om menstruasjonsforstyrrelser   

Vi mottar fortsatt mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering.   

- ​​​Det er lite kunnskap på området og vi vet ikke hva som eventuelt er mekanismen, men vi kan ikke utelukke en sammenheng. Det er kjent at blant annet stress, operasjoner, sykdom og vekttap kan forstyrre menstruasjonssyklus. Det er derfor ikke utenkelig at en immunrespons etter vaksinering kan medføre forstyrrelser av menstruasjonssyklus, sier overlege Sigurd Hortemo.  
 

Slik melder du bivirkninger  

 ​Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:  

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato  
 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet  
 • når bivirkningen startet  
 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over  
 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner  
 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne  
 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose  
 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose  
 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser  
 • om lege har vært kontaktet (for de som sender “pasientmelding” via helsenorge.no)  

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om: ​​​  

 •  bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget  
 • uventede bivirkninger  
 • alvorlige bivirkninger  
 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)  

​Fant du det du lette etter?