​Meldingene gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger om bruk av koronavaksiner i Norge. 

Se oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger

Oppmerksom på allergiske reaksjoner

I flere europeiske land er det rapportert om tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner, blant annet anafylaksi, etter vaksinasjon. Slike reaksjoner er veldig sjeldne og kan forekomme ved all vaksinasjon, men er observert oftere enn forventet med mRNA-vaksiner mot covid-19. Alvorlige allergiske reaksjoner oppstår vanligvis raskt, kan være livstruende og krever umiddelbart behandling. Derfor er anafylaksiberedskap et krav på alle vaksinasjonssteder.

Alvorlige allergiske reaksjoner ble ikke oppdaget i de store vaksinestudiene som ligger til grunn for den midlertidige godkjenningen, derfor følger norske og europeiske legemiddelmyndigheter dette nøye. I Norge er det er meldt om fire alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon med Comirnaty.

- Erfaringer så langt kan tyde på at alvorlige allergiske reaksjoner opptrer hyppigere ved bruk av mRNA-vaksiner enn for andre vaksiner. Helsepersonell bør være oppmerksomme på slike reaksjoner og at disse også kan forekomme hos eldre, selv om det ikke er vanlig. Anafylaksiberedskap er viktig, og helsepersonell oppfordres til å følge vaksinasjonsveilederen med hensyn til observasjonstid, sier overlege Sigurd Hortemo.


Dødsfall blant sykehjemsbeboere

Normalt dør i snitt 45 personer hver dag på norske sykehjem eller tilsvarende institusjoner. Det er derfor forventet at det vil inntreffe dødsfall i tidssammenheng med vaksinasjon, uten at det trenger å være en årsakssammenheng med vaksinen. Norsk helsepersonell har lav terskel for å melde og er flinke til å rapportere om hendelser som skjer i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon. 

I forrige uke ble bemanningen hos RELIS og FHI styrket slik at bivirkningsmeldingene blir behandlet raskere. Det er så langt behandlet 56 meldinger om dødsfall hos sykehjemsbeboere som er vaksinert. 

Internasjonalt samarbeid

Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). Legemiddelverket har ansvaret for det nasjonale Bivirkningsregisteret og utveksler bivirkningsdata med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO). Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten. 

​Fant du det du lette etter?