​Fram til 2009 var Postafen (meklozin) godkjent for barn fra ett år ved behandling av reisesyke. UCB som selger Postafen i Norge, ønsket å begrense indikasjonen til voksne og barn over 12 år. Begrunnelsen var mangelfull kunnskap om metabolismen av meklozin hos barn. Videre ble det hevdet at bruk av delestreken på tabletten ikke ga to deler som var nøyaktig like store.

Firmaet har samtykket i følgende godkjente bruksområder:

Til voksne og barn over seks år: 

  • Reisesyke
  • Dosering barn 6-12 år:
    12,5 mg (1/2 tablett).
    Ny dose kan gis etter 12 timer.

Til voksne og barn over 12 år:

  • Postoperative brekninger og kvalme etter strålebehandling.

Hva med barn under seks år som plages av reisesyke? 

Det finnes ingen legemidler i Norge som er godkjent ved reisesyke for barn under seks år.
Dersom foreldre likevel velger å forebygge reisesyke hos barn i alderen 1-5 år med Postafen, bør de snakke med lege. Dosen bør begrenses til 6,25 mg (1/4 tablett) inntil to ganger i døgnet.
​Fant du det du lette etter?