​​Revisjonen har blant annet skjedd på bakgrunn av resultatene fra en nylig gjennomført spørreundersøkelse blant våre brukere i legemiddelindustrien i Norden.​

Legemiddelverket takker alle som har bidratt med innspill til veiledningen. Vi setter også stor pris på all hjelp og støtte fra Regulatorisk utvalg - LMI / Felleskatalogen i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av spørreundersøkelsen.

Se informasjonsside med merkin​gsveiledning


​Fant du det du lette etter?