Esbriet brukes ved behandling av lungefibrose, som er en tilstand med arrdannelse i lungevevet.  Det er nå rapportert om leverskader knyttet til bruken av dette legemidlet (legemiddelindusert leverskade).  De fleste leverskadene oppstod i løpet av de første månedene av behandlingen, og det er derfor kommet nye anbefalinger om undersøkelse av leververdier under behandling med Esbriet.  

Råd til leger: 

  • Ta leverfunksjonsprøver (ALAT, ASAT, bilirubin) før oppstart av behandling med Esbriet, deretter hver måned de første 6 månedene, og så hver 3. måned så lenge behandlingen pågår.
  • Gjør en klinisk vurdering og ta leverfunksjonsprøver av pasienter med symptomer på mistenkt legemiddelindusert leverskade. Symptomer på leverskade kan være utmattelse (fatigue), anoreksi, ubehag i øvre del av magen, mørk urin eller gulsott.
  • Informer pasienten om symptomer på leverskade før behandlingsstart med Esbriet. 
  • Forhøyede verdier av transaminaser kan medføre behov for dosereduksjon, avbrudd eller permanent seponering av Esbriet. Se retningslinjene for doseendring i preparatomtalen, punkt 4.4.  
  • Ved hyperbilirubinemi og betydelig økning av levertransaminaser eller kliniske tegn og symptomer på leverskade bør Esbriet seponeres permanent. 

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Råd til pasienter: 

Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du er under behandling med Esbriet og opplever symptomer på leverskade. Symptomer på dette kan være:

  • Utmattelse (fatigue)
  • Anoreksi 
  • Ubehag i øvre del av magen 
  • Mørk urin 
  • Gulsott 

Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til lungeavdelinger ved sykehus og medisinsk avdeling på de mindre sykehusene, lungeleger og sykehusapotekene. 
​Fant du det du lette etter?