​​Pralsetinib brukes til behandling av voksne pasienter med avansert RET-(Rearranged during Transfection) fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft. I en undersøkelse av globale sikkerhetsdata for Gavreto fant en 9 tilfeller av tuberkulose hos pasienter behandlet med pralsetinib. 

Tuberkulose ble påvist både hos pasienter med og uten tidligere kjent tuberkulosehistorie, og de fleste tilfellene ble påvist i områder de​r tuberkulose er utbredt. I de fleste tilfellene ble det rapportert om ekstrapulmonal tuberkulose, som lymfeknutetuberkulose, peritoneal tuberkulose eller renal tuberkulose.

Råd til leger og helsepersonell

  • ​​Utred pasient for aktiv og latent tuberkulose før behandling.
  • Pasienter med aktiv eller latent tuberkulose bør behandles for dette i henhold til retningslinjen før behandling med Gavreto.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema 

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev​ til lungeleger og onkologer. ​

​Fant du det du lette etter?