​Bakgrunn
Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har på grunnlag av tilgjengelige data gitt råd om bruk av ulike monoklonale antistoffer til behandling av covid-19 sykdom. Det er viktig å understreke at legemidlene ikke har fått markedsføringstillatelse på grunnlag av denne vurdering.  


På bakgrunn av  rådene fra EMA kunne Legemiddelverket valgt å unnta de aktuelle legemidlene fra krav om markedsføringstillatelse (legemiddelforskriften § 2-8).  Legemiddelverket har i stedet åpnet for at apotek kan ekspedere søknader om godkjenningsfritak for de aktuelle uten at Legemiddelverket på forhånd har vurdert den enkelte søknaden.

 
​Fant du det du lette etter?