​Fentanyl depotplaster (Durogesic, Fentayl Sandoz og Fentanyl ratiopharm) brukes i behandling av sterke, kroniske smerter, spesielt hos kreftpasienter. Plastrene er nesten gjennomsiktige, og kan være vanskelige å få øye på dersom de faller av pasienten. Dette har ført til at plasteret har blitt overført til andre personer, spesielt barn, som så har fått i seg fentanyl. I Europa har dette medført enkelte dødelige forgiftninger.

For å forebygge ytterlige tilfeller av dette vil plasterets utseende endres, slik at det blir lettere å få øye på. Frem til dette skjer er det svært viktig å være ekstra oppmerksom.

Råd til pasient, pårørende og omsorgspersonale:

  • Dersom plasteret fester seg til en annen person må det fjernes umiddelbart og lege må kontaktes øyeblikkelig. 
  • Fest plasteret på et egnet sted og undersøk jevnlig at det sitter godt fast
  • Brukte plaster skal brettes slik at den klebrige siden av plasteret festes til seg selv og deretter kastes på en forsvarlig måte
  • Mistenkte bivirkninger, inkludert eksponering for andre enn pasienten, kan meldes via den nettbaserte meldeordningen  for pasienter.

Råd til apotek og leger:

  • Gi informasjonen nevnt over ved hver ny forskrivning eller ekspedisjon av fentanyl plaster
  • Mistenkte bivirkninger, inkludert eksponering for andre enn pasienten, meldes på meldeskjema  til RELIS i din helseregion.
Det er sendt ut et "Kjære helsepersonell"-brev  til landets apotek, allmennpraktiserende leger, leger med relevante spesialiteter og til hjemmetjenesten i kommunene. 
​Fant du det du lette etter?