Telefon: 92 29 46 49 (human/veterinær).
Telefontid: Kl. 10-11.​

 

 

Godkjenningsfritak for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyrGodkjenningsfritak for legemidler til dyrSøknadsskjema, retningslinjer, saksbehandlingstid, utleveringsliste med mer.524
Godkjenningsfritak for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/godkjenningsfritak-for-legemidler-til-menneskerGodkjenningsfritak for legemidler til menneskerFor å bruke legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må forskrivere søke om godkjenningsfritak (også kalt registreringsfritak). I slike tilfeller tar forskriver på seg et særskilt ansvar for at bruken er forsvarlig.686Søknadsskjema og informasjon om innsending, saksbehandlingtid og krav til søknader.
Negativlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/negativlistenNegativlistenOversikten nedenfor viser preparatgrupper og preparater som ikke kan utleveres før Statens legemiddelverk har vurdert søknad om godkjenningsfritak. 37Liste over preparatgrupper og preparater som ikke kan utleveres før Statens legemiddelverk har vurdert søknad om godkjenningsfritak.
Positivlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/positivlistenPositivlistenInneholder legemidler som egentlig hører til på negativlisten for godkjenningsfritak, men som likevel kan ekspederes direkte av apotek eller Folkehelseinstituttet. 38

​Fant du det du lette etter?