​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Godkjenningsfritak for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forskrivning-av-legemidler-til-dyr/legemidler-som-forskriver-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyrGodkjenningsfritak for legemidler til dyrSøknadsskjema, retningslinjer, saksbehandlingstid med mer. Søknadsskjema for legemidler til dyr skal sendes via Altinn. Søknadsskjema for autogene vaksiner sendes fortsatt som epost (PDF).524
For apotekhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-apotekFor apotek4022Rutiner for ekspedering av søknader.
For leger og tannlegerhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-leger-og-tannlegerFor leger og tannleger4021Når kan godkjenningsfritak gis, krav om medisinsk begrunnelse, rutiner for innsending av søknad.
Informasjon om innsending av søknader og saksbehandlingstidhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/informasjon-om-innsending-av-soknader-og-saksbehandlingstid-ved-godkjenningsfritakInformasjon om innsending av søknader og saksbehandlingstid4024Elektroniske søknader, papirsøknader og hastesøknader.
Hvilke legemidler kan notifiseres – og hvilke må vurderes av Legemiddelverket før utlevering?https://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-apotek/hvilke-legemidler-kan-notifiseres-og-hvilke-ma-vurderes-av-legemiddelverket-for-utleveringHvilke legemidler kan notifiseres – og hvilke må vurderes av Legemiddelverket før utlevering?4023
Negativlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-apotek/negativlistenNegativlistenHer finner du en oversikt over preparatgrupper og preparater som ikke kan utleveres før Statens legemiddelverk har vurdert søknad om godkjenningsfritak.37Oversikt over preparatgrupper og preparater som ikke kan utleveres før Statens legemiddelverk har vurdert søknad om godkjenningsfritak.
Legemidler det ofte er spørsmål om ved godkjenningsfritakhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-leger-og-tannleger/legemidler-det-ofte-er-sporsmal-om-ved-godkjenningsfritakLegemidler det ofte er spørsmål om ved godkjenningsfritak4027
Medisinske gasserhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-leger-og-tannleger/medisinske-gasserMedisinske gasser4025​​​​​Medisinske gasser er oppført på negativlisten, og Legemiddelverket skal forhåndsgodkjenne alle søknader før utlevering.
Rutine for godkjenningsfritak ved sykehushttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-leger-og-tannleger/rutine-for-godkjenningsfritak-ved-sykehusRutine for godkjenningsfritak ved sykehus4026Legemiddelverket tilbyr en forenklet rutine da e-resept ikke kan benyttes ved rekvirering av uregistrerte legemidler til bruk ved avdeling.
​Informasjon for firmaer som ønsker å markedsføre legemidler som tas inn via godkjenningsfritakhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/informasjon-for-firmaer-som-onsker-a-markedsfore-legemidler-som-tas-inn-via-godkjenningsfritak​Informasjon for firmaer som ønsker å markedsføre legemidler som tas inn via godkjenningsfritak​Legemiddelverket ønsker å bidra til rask overgang fra uregistrerte til markedsførte legemidler når firmaer velger å markedsføre legemidler som tas inn via godkjenningsfritak.3862

​Fant du det du lette etter?