Godkjenningsfritak for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/godkjenningsfritak-for-legemidler-til-menneskerGodkjenningsfritak for legemidler til menneskerFor å bruke legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må forskrivere søke om godkjenningsfritak (også kalt registreringsfritak). I slike tilfeller tar forskriver på seg et særskilt ansvar for at bruken er forsvarlig.686Søknadsskjema og informasjon om innsending, saksbehandlingtid og krav til søknader.
Godkjenningsfritak for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-du-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyrGodkjenningsfritak for legemidler til dyrSøknadsskjema, retningslinjer, saksbehandlingstid, utleveringsliste med mer.524
Negativlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/negativlistenNegativlistenNegativlisten er en oversikt over preparater/preparatgrupper som bare kan utleveres etter spesiell tillatelse fra Statens legemiddelverk. Skriftlig godkjennelse må søkes i det enkelte tilfelle. 37Oversikt over preparater/preparatgrupper som bare kan utleveres etter spesiell tillatelse fra Statens legemiddelverk.
Positivlistenhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/positivlisten-for-vaksiner-og-biologiske-legemidlerPositivlistenUtleveringsliste for vaksiner, immunglobuliner og sera til human bruk.38
Kontaktinformasjon - godkjenningsfritak for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/kontaktinformasjon-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-menneskerKontaktinformasjon - godkjenningsfritak for legemidler til menneskerApotek og forskrivere kan kontakte Legemiddelverket på telefon og e-post. Pasienter må kontakte apotek.689
Gode råd til apotek om elektronisk søknad om godkjenningsfritakhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/gode-rad-til-apotek-om-elektronisk-soknad-om-godkjenningsfritakGode råd til apotek om elektronisk søknad om godkjenningsfritakSavner ditt apotek svar på søknad om godkjenningsfritak?688
Godkjenningsfritak for medisinske gasserhttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/godkjenningsfritak-for-medisinske-gasserGodkjenningsfritak for medisinske gasserSøknad sendes direkte til gassleverandøren, som videresender søknaden til Legemiddelverket for behandling.690
Antroposofiske legemidler - unntak fra kravet om markedsføringstillatelsehttps://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/antroposofiske-legemidler-unntak-fra-kravet-om-markedsforingstillatelseAntroposofiske legemidler - unntak fra kravet om markedsføringstillatelsehomøopatiske og antroposofiske legemidler med markedsføringstillatelse eller registrering i annet EØS-land kan fram til 12. januar 2017 forskrives på vanlig resept. Det skal ikke søkes om godkjenningsfritak. 687Det skal ikke søkes om godkjenningsfritak.