​​​​​​​​​​​​​​​​For første gang har Legemiddelverket, Forbrukertilsynet og Helsetilsynet gått sammen og gjennomført en felles tilsynsaksjon rettet mot klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep. Det har vært viktig å samarbeide ettersom de tre etatene har tilgrensende tilsynsfunksjoner.  

Tilsynsaksjonen «Aksjon Injeksjon» ble gjennomført 28.-29. mars i år, og avdekket stort omfang av ulovlig markedsføring av kosmetiske inngrep i sosiale medier og på klinikkenes nettsider. 

Les mer:
Avdekket stort omfang av ulovlig reklame for kosmetiske inngrep​ 

​Har prioritert å veilede bransjen 

Legemiddelverket gjennomførte en lignende aksjon i fjor sommer, der flere klinikker fikk varsel og vedtak om stans av ulovlig reklame og tvangsmulkt dersom de ikke stanset den ulovlige reklamen. Aksjon Injeksjon er en oppfølging av fjorårets funn og tips vi har mottatt. 

–  Det er svært skuffende at vi fortsatt ser så mye ulovlig reklame. Vi har brukt mye ressurser på å veilede bransjen i tiden etter aksjonen i fjor. Vi varsler nå bruk av strengere sanksjoner som overtredelsesgebyr, sier enhetsleder i Legemiddelverket, Unni Hjelmaas. 

Alvorlige brudd på regelverket 
Vi fant mange alvorlige brudd på regelverket, og Legemiddelverket har blant annet slått ned på følgende i klinikkenes markedsføring av kosmetiske inngrep: 

  • En annen bruk av injeksjonsprodukter enn det som er beskrevet i bruksanvisningen til det medisinske utstyret, og utenfor godkjent bruksområde for legemidler.   
  • Mangelfulle eller misvisende opplysninger om bivirkninger og risiko ved bruk. 
  • Påstander om at filler-injeksjoner kan brukes for å oppnå en forbyggende effekt på aldringstegn. 
  • Markedsføring av reseptbelagte legemidler som inneholder botulinum toksin (for eksempel Botox), som er villedende, misvisende og utenfor godkjente bruksområder.  
Det er problematisk at ulovlig markedsføring er publisert på populære plattformer for mindreårige, som for eksempel Tik Tok og Instagram.  

Klinikker må rette opp 

Vi har sendt brev til sju klinikker som bryter regelverket i markedsføringen sin på nettsider og i sosiale medier.  

  • Fem klinikker har fått brev om pålegg om å rette opp reklamen, og vi har varslet tvangsmulkt hvis de ikke retter opp.  
  • To klinikker har så alvorlige brudd, at vi i tillegg til pålegg om å rette opp reklamen, har varslet overtredelsesgebyr på rundt 800.000 kroner.  
Dette er første gang Legemiddelverket varsler overtredelsesgebyr til denne bransjen.   

Legemiddelverket kan ilegge overtredelsesgebyr​ på opptil 2 G (222 954 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (1 672 155 kroner) for virksomheter. ​ 

Legemiddelverket ser alvorlig på at helsepersonell bruker kompetansen sin til å reklamere ulovlig og villedende om kosmetiske inngrep, og har en tydelig oppfordring til klinikkene: 

​ Klinikkene har plikt til å sette seg inn i regelverket. Vi forventer nå at de gjør det, og rydder opp i den ulovlige markedsføringen, sier Unni Hjelmaas. ​


Meld ifra om bivirkninger og alvorlige hendelser  

Dersom man opplever alvorlige hendelser eller bivirkninger etter behandling med medisinsk utstyr som fillere og trådløft, eller botulinum toksin-legemidler som f.eks Botox, så oppfordres klinikker og privatpersoner om å melde det inn.  

Legemidler – slik melder du mistenkte bivirkninger:
  • Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige og ukjente bivirkninger av legemidler. Er du helsepersonell skal du bruke meldeskjema på melde.no
  • Privatpersoner kan melde bivirkninger på legemiddelverket.no/pasientmelding

Medisinsk utstyr – slik melder du alvorlige hendelser: 

Alvorlige hendelser som oppstår ved bruk av medisinsk utstyr skal meldes til Legemiddelverket. Det vil si når mennesker ble eller kunne ha blitt alvorlig skadet eller har dødd. Ved tvilstilfeller om det er en sammenheng med utstyret, ber vi om at hendelsen meldes.

  • Helsepersonell melder om svikt relatert til medisinsk utstyr på melde.no​
  • Privatpersoner oppfordres til å melde ifra om hendelsen til klinikken der man fikk behandlingen, som melder videre.     

​Se informasjon og veiledning på nettsidene våre:​


​​Tips oss om ulovlig reklame

​Fant du det du lette etter?