Varsel fra SLV (Statens legemiddelverk) som åpne data

Et varsel fra SLV er en kort og konsis tekst til lege, apotek og/eller pasient om viktig sikkerhetsinformasjon knyttet til legemidler. Det kan for eksempel omhandle ny alvorlig bivirkningskunnskap, mangelsituasjoner for et legemiddel eller varsling om legemidler som det er oppdaget noe galt med.

I nåværende FEST (M30) leveres et varsel fra SLV med én tekst, myntet på legen. I varslene som leveres i F5 har Legemiddelverket utformet tre ulike varseltekster, myntet på lege, apotek og pasient. Et varsel fra SLV har (som før) i hovedsak knytning mot en eller flere spesifikke pakninger av et gitt legemiddel.

Vilkår for bruk

«Varsel fra SLV» er et «Proof of Concept», og vil ikke bli videreutviklet, forbedret eller supportert på noe vis. Legemiddelverket tar ikke ansvar for oppetid, og vi oppfordrer leverandører som vurderer å benytte tjeneste til å kontakte oss. FEST som åpne, lenkede data vil være tilgjengelig for bruk under norsk lisens for åpne data (NLOD)

Se varseloversikt

Publisert: 07.06.2016

​Fant du det du lette etter?