​​​

 

 

Arbeidsoppgaverhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/legemiddelverkets-oppgaverArbeidsoppgaverLegemiddelverket har oppgaver knyttet til forvaltning, tilsyn og overvåking, informasjon og veiledning og internasjonalt samarbeid. 84
Organisasjonskart og avdelingerhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/organiseringOrganisasjonskart og avdelingerLegemiddelverket er ein prosessorganisert organisasjon med 23 einingar fordelt på fem strategiske område (avdelingar).1396Legemiddelverket er ein prosessorganisert organisasjon med 23 einingar fordelt på fem strategiske område (avdelingar).
Fagområdehttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/fagomraderFagområdeOversikt over fagområde med kontaktinformasjon.1779
Strategi for Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/legemiddelverkets-strategiStrategi for LegemiddelverketStrategien består av fem satsingsområder der det er spesielt viktig at vi får til endring og videreutvikling slik at vi blir enda bedre i stand til å hjelpe pasienter og bidra i samfunnet. 3429
Ledelsehttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/leiingLedelseDen strategiske leiargruppa i Legemiddelverket består av direktør Audun Hågå og fem områdedirektørar.1111Den strategiske leiargruppen i Legemiddelverket består av direktør Audun Hågå og fem områdedirektørar.
Legemiddelverkets historiehttps://legemiddelverket.no/om-oss/legemiddelverkets-historieLegemiddelverkets historieStatens legemiddelverk ble opprettet i 2001, men har historie tilbake til 1930.2641
Styringsdokumenthttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/styringsdokumentStyringsdokumentInformasjon om strategi, tildelingsbrev og andre dokument som styrer verksemda til Statens legemiddelverk.87Tildelingsbrev, årsrapport, halvårsrapport, revisjonsberetning og strategi.
Personvernerklæringhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/personvernerkleringPersonvernerklæringPersonvernerklæringen beskriver hvordan Statens legemiddelverk samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål. 1794
Regelverksoversikthttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/regelverksoversiktRegelverksoversiktHer finner du oversikt over lover og forskrifter som Legemiddelverket forvalter. 67

​Fant du det du lette etter?