​​

 

 

Arbeidsoppgaverhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/legemiddelverkets-oppgaverArbeidsoppgaverLegemiddelverket har oppgaver knyttet til forvaltning, tilsyn og overvåking, informasjon og veiledning og internasjonalt samarbeid. 84
Avdelinger (områder)https://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelingerAvdelinger (områder)Legemiddelverket er delt inn i fire område som fokuserer på hovedpunkta i Legemiddelverket sin strategi: Rask tilgang, riktig bruk, sikker forsyning og virksomhetsstøtte.56Legemiddelverket er inndelt i fire områder som fokuserer på hovedpunktene i Legemiddelverkets strategi: Rask tilgang, riktig bruk, sikker forsyning og virksomhetsstøtte.
Fagområdehttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/fagomraderFagområdeOversikt over fagområde med kontaktinformasjon.1779
Ledelsehttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/leiingLedelseDen strategiske leiargruppa i Legemiddelverket består av direktør Audun Hågå og fem områdedirektørar.1111Den strategiske ledergruppen i Legemiddelverket består av direktør Audun Hågå og fire områdedirektører.
Legemiddelverkets historiehttps://legemiddelverket.no/om-oss/legemiddelverkets-historieLegemiddelverkets historieStatens legemiddelverk ble opprettet i 2001, men har historie tilbake til 1930.2641
Ofte stilte spørsmål om legemidler og Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/ofte-stilte-sporsmal-om-legemidler-og-legemiddelverketOfte stilte spørsmål om legemidler og Legemiddelverket127
Organisasjonskart og organisasjonsmodellhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/organiseringOrganisasjonskart og organisasjonsmodellLegemiddelverket er ein prosessorganisert organisasjon med 22 einingar fordelt på fire strategiske område. Arbeidsoppgåvene blir løst i lag på tvers av einingar og område.1396Legemiddelverket er en prosessorganisert organisasjon med 22 enheter fordelt på fire strategiske områder. Arbeidsoppgavene løses i lag på tvers av enheter og områder.
Personvernerklæringhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/personvernerkleringPersonvernerklæringPersonvernerklæringen beskriver hvordan Statens legemiddelverk samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål. 1794
Regelverksoversikthttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/regelverksoversiktRegelverksoversiktHer finner du oversikt over lover og forskrifter som Legemiddelverket forvalter. 67
Strategi for Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/legemiddelverkets-strategiStrategi for LegemiddelverketStrategien består av fem satsingsområder der det er spesielt viktig at vi får til endring og videreutvikling slik at vi blir enda bedre i stand til å hjelpe pasienter og bidra i samfunnet. 3429
Styringsdokumenthttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/styringsdokumentStyringsdokumentInformasjon om strategi, tildelingsbrev og andre dokument som styrer verksemda til Statens legemiddelverk.87Tildelingsbrev, årsrapport, halvårsrapport, revisjonsberetning og strategi.
Årsrapportarhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/arsrapportarÅrsrapportarLegemiddelverket sine aktivitetar i korte trekk fra 1999 og framover.88

​Fant du det du lette etter?