Avdelinger (områder)https://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelingerAvdelinger (områder)Legemiddelverket er delt inn i fire område som fokuserer på hovedpunkta i Legemiddelverket sin strategi: Rask tilgang, riktig bruk, sikker forsyning og virksomhetsstøtte.56Legemiddelverket er inndelt i fire områder som fokuserer på hovedpunktene i Legemiddelverkets strategi: Rask tilgang, riktig bruk, sikker forsyning og virksomhetsstøtte.
Fagområderhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/fagomraderFagområderOversikt over fagområder med kontaktinformasjon.1779
Oppgaverhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/legemiddelverkets-oppgaverOppgaver84Legemiddelverket har oppgaver knyttet til forvaltning, tilsyn og overvåking, informasjon og veiledning og internasjonalt samarbeid.
Ledelsehttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/leiingLedelseDen strategiske leiargruppa i Legemiddelverket består av direktør Audun Hågå og fire områdedirektørar.1111Den strategiske ledergruppen i Legemiddelverket består av direktør Audun Hågå og fire områdedirektører.
Ofte stilte spørsmål om legemidler og Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/ofte-stilte-sporsmal-om-legemidler-og-legemiddelverketOfte stilte spørsmål om legemidler og Legemiddelverket127
Organisasjonskart og organisasjonsmodellhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/organiseringOrganisasjonskart og organisasjonsmodellLegemiddelverket er ein prosessorganisert organisasjon med 17 einingar fordelt på fire strategiske område. Arbeidsoppgåvene blir løst i lag på tvers av einingar og område.1396Legemiddelverket er enn prosessorganisert organisasjon med 17 enheter fordelt på fire strategiske områder. Arbeidsoppgavene løses i lag på tvers av enheter og områder.
Personvernerklæringhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/personvernerkleringPersonvernerklæringPersonvernerklæringen beskriver hvordan Statens legemiddelverk samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål. 1794
Regelverksoversikthttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/regelverksoversikt/regelverksoversiktRegelverksoversiktHer finner du oversikt over lover og forskrifter som Legemiddelverket forvalter. 67
Styringsdokumenthttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/styringsdokumentStyringsdokumentInformasjon om strategi, tildelingsbrev og andre dokument som styrer verksemda til Statens legemiddelverk.87Tildelingsbrev, årsrapport, halvårsrapport og strategi.
Årsrapportarhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/arsrapportarÅrsrapportarLegemiddelverket sine aktivitetar i korte trekk fra 1999 og framover.88

​Fant du det du lette etter?