Legemiddelverkets oppgaverhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/legemiddelverkets-oppgaverLegemiddelverkets oppgaver84Legemiddelverket har oppgaver knyttet til forvaltning, tilsyn og overvåking, informasjon og veiledning og internasjonalt samarbeid.
Serviceerklæringhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/serviceerkleringServiceerklæringMed serviceerklæringa ønsker vi å utvikle god kontakt med brukarane våre og avklare forventingar til verksemda vår.86
Leiinghttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/leiingLeiingDen strategiske leiargruppa i Legemiddelverket består av direktør Audun Hågå og fire områdedirektørar.1111
Avdelingar (område)https://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelingerAvdelingar (område)56Legemiddelverket er delt inn i fire område som fokuserer på hovedpunkta i Legemiddelverket sin strategi: Rask tilgang, riktig bruk, sikker forsyning og virksomhetsstøtte.
Ofte stilte spørsmål om legemidler og Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/ofte-stilte-sporsmal-om-legemidler-og-legemiddelverketOfte stilte spørsmål om legemidler og Legemiddelverket127
Styringsdokumenthttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/styringsdokumentStyringsdokumentInformasjon om strategi, tildelingsbrev og andre dokument som styrer verksemda til Statens legemiddelverk.87Tildelingsbrev, årsrapport, halvårsrapport og strategi.
Årsrapportarhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/arsrapportarÅrsrapportarLegemiddelverket sine aktivitetar i korte trekk fra 1999 og framover.88
Regelverksoversikthttps://legemiddelverket.no/andre-temaer/regelverksoversikt/regelverksoversiktRegelverksoversiktHer finner du oversikt over lover og forskrifter som Legemiddelverket forvalter. 67
Legemiddelstyresmakter i andre landhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/legemiddelstyresmakter-i-andre-landLegemiddelstyresmakter i andre landNamn og lenker til nettstader.1037
Europeisk legemiddelsamarbeidhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/slik-godkjennes-legemidler/europeisk-legemiddelsamarbeidEuropeisk legemiddelsamarbeidSiden 2000 har EØS-landet Norge deltatt i EUs legemiddelnettverk. Arbeidet med utredning og godkjenning av nye legemidler samordnes av en rekke vitenskapelige komiteer tilknyttet The European Medicines Agency (EMA) som holder til i London.672Norge deltar i det europeiske legemiddelsamarbeidet gjennom vitenskapelige komiteer administrert av European Medicines Agency (EMA, det Europeiske Legemiddelverket).