​​Hjemmelsgrunnlag
Kommentar
- 
- 
- 
Ekskl. kapittel 5
Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler​Fastsettelse av dopinglisten
- 
- 
- 
-
​Forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m
​-
​Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr​-
​​Forskrift om medisinsk utstyr​-
- 
- 
Kun kapittel 1 og 6-12 samt vedlegg II og III
- 
- 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler m.v. (blåreseptforskriften)Kun ​§2
Forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften)​
Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek​-
- 
-
​Lov om legemidler​-
Lov om medisinsk utstyr
​-​

Oppdatert: 18.03.2022

Publisert: 01.06.2016

​Fant du det du lette etter?