​​​​​​Hjemmelsgrunnlag
Kommentar
- 
- 
- 
Ekskl. kapittel 5
Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler​Fastsettelse av dopinglisten
- 
- 
- 
-
​Forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m
​-
​Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr​-
​​Forskrift om med​isinsk utstyr​-
- 
- 
Kun kapittel 1,2 og 8-15 samt vedlegg I
- 
- 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler m.v. (blåreseptforskriften)Kun ​§2
Forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften)​
-
Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek​-
- 
-
​Lov om legemidler​-
Lov om medisinsk utstyr
​-​​

Oppdatert: 04.01.2023

Publisert: 01.06.2016

​Fant du det du lette etter?